Your name or ID:   Password:      Free Registration

Add To Favorites

·中文简体        ·English

CCNPIC  Sign In | Sign Up
·Jiuzhaigou scenery  ·Yandun Jiao's Swan, Rongcheng  ·China's folk art: Folk Paper-cutting in Tianjin Ancient Culture Street  ·Forbidden City: the largest palace in the world  ·South Korea capital Seoul: Asian charm capital  ·Stepping into Wuyuan, felling elegant spring field  ·Qinghai Lake, The Most Beautiful Lake in China  ·Hebei Zhengding Linji Temple: the birthplace of Zen Buddhism in China  ·Chengde City scenery, Hebei Province  ·Berne Scenery in Switzerland  ·Grand View Garden of Southern Yunnan: Jianshui Zhujia Garden  ·Beihai scenery in Guangxi Province  ·Gushan Yongquan Temple Of Fuzhou City  ·Tajik Wedding  ·Everest Desert: Alxa Mongolian Badain Jaran Desert  
The ancient battlefield site of Opium War: Humen Shajiao Battery, Guangdong Province
CCNPIC www.ccnpic.com By Anna Luo

 

021-1758 广东虎门沙角古炮台大炮

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1741 广东虎门沙角古炮台

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1736 广东虎门沙角古炮台陈连升塑像

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1754 广东虎门沙角古炮台大炮

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1722 广东虎门沙角炮台火炮

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1727 广东虎门沙角古炮台濒海台

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1729 广东虎门沙角古炮台

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1719 广东虎门沙角炮台火炮

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1733 广东虎门沙角古炮台

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1747 广东虎门沙角古炮台点将台

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1764 广东虎门沙角古炮台林则徐纪念碑

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1737 广东虎门沙角古炮台陈连升与节马塑像

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

 

021-1769 广东虎门沙角节兵义坟

Humen Shajiao Battery, Guangdong Province    Picture Sources:ccnpic.com

  (CCNPIC Anna Luo)

(Article Resource: www.ccnpic.com)
Cooperation Hotline

E_mail:serv@ccnpic.com